Mr. FAP (bộ mới) phần 38: Món quà giáng sinh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 38: Món quà giáng sinh

Cho đi để nhận lại, chân lý cuộc đời liệu có đúng trong hoàn cảnh này?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 38: Món quà giáng sinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.