Mr. FAP (bộ mới) phần 39: Tình chị duyên em

 Mr. FAP (bộ mới) phần 39: Tình chị duyên em

Tình chị em sâu sắc và cảm động là sao. =))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 39: Tình chị duyên em
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.