Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 40: Cô trẻ noel

 Mr. FAP (bộ mới) phần 40: Cô trẻ noel

Bạn đã biết khi ốm thì phải làm gì để nhanh khỏi chưa? :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 40: Cô trẻ noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.