Mr. FAP (bộ mới) phần 41: Món quà noel

 Mr. FAP (bộ mới) phần 41: Món quà noel

Trong phần trước đó, chúng ta đã thấy vẻ mặt thực sự của Della khi cô ấy cắt đi mái tóc dài của mình, còn trong tình huống mới này thì sao?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 41: Món quà noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.