Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 42: Chứng nào tật nấy

 Mr. FAP (bộ mới) phần 42: Chứng nào tật nấy

Những cô gái thích đùa là những cô gái đáng bị ăn tát nhất. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 42: Chứng nào tật nấy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.