Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 43: Nàng tiên giáng trần

 Mr. FAP (bộ mới) phần 43: Nàng tiên giáng trần

Người ta bảo lấy vợ sướng như tiên, còn không biết lấy vợ tiên thì sướng như gì nhỉ? :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 43: Nàng tiên giáng trần
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.