Mr. FAP (bộ mới) phần 46: Bạn thân tỏ tình

 Mr. FAP (bộ mới) phần 46: Bạn thân tỏ tình

Quan trọng nhất khi yêu người bạn thân là: KHÔNG BAO GIỜ TỬ BỎ ƯỚC MƠ VÀ CƠ HỘI.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 46: Bạn thân tỏ tình
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.