Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 46: Bạn thân tỏ tình

 Mr. FAP (bộ mới) phần 46: Bạn thân tỏ tình

Quan trọng nhất khi yêu người bạn thân là: KHÔNG BAO GIỜ TỬ BỎ ƯỚC MƠ VÀ CƠ HỘI.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 46: Bạn thân tỏ tình
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.