Silent Horror chap 37: Thật khó để... chết

 Silent Horror chap 36: Thật khó để... chết

Chết hay sống đều là có số cả rồi, bạn đừng cố thay đổi nó...

 Silent Horror chap 37: Thật khó để... chết
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.