Silent Horror chap 38: Phòng bệnh số 13

 Silent Horror chap 38: Phòng bệnh số 13

Có nhiều thứ đáng sợ ở bệnh viện...
 Silent Horror chap 38: Phòng bệnh số 13  Silent Horror chap 38: Phòng bệnh số 13  Silent Horror chap 38: Phòng bệnh số 13
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.