Silent Horror chap 44: Ma quỷ vô hình

 Silent Horror chap 44: Ma quỷ vô hình

Ma quỷ làm gì có hình dạng, nó vô định, vô hình và vô thức nữa chăng?
 Silent Horror chap 44: Ma quỷ vô hình
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.