Silent Horror chap 46: Đến thăm nhà

 Silent Horror chap 46: Đến thăm nhà

Chẳng mấy khi cô giáo đến thăm nhà, phải tiếp đón cho nồng ấm...
 Silent Horror chap 46: Đến thăm nhà
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.