Silent Horror chap 47: Làm phiền

 Silent Horror chap 46: Đến thăm nhà

Tôi không muốn bị làm phiền. :)
 Silent Horror chap 46: Đến thăm nhà
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.