Truyện Mìn Lèo #10

 Truyện Mìn Lèo #10

Khi Mìn nhà ta làm quen với đồ công nghệ. =))
 Truyện Mìn Lèo #10
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.