Truyện Mìn Lèo #12

 Truyện Mìn Lèo #12

Khi Mìn nhà ta chơi trượt nước với cô chủ. :v
 Truyện Mìn Lèo #12
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.