Truyện Mìn Lèo #13

 Truyện Mìn Lèo #13

Đây không phải là con mèo, đây là một con lợn lai rết ._.
 Truyện Mìn Lèo #13
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.