Truyện Mìn Lèo #14

 Truyện Mìn Lèo #14

Sau một ngày mệt mỏi vui chơi đú đởn, cuối cùng con mìn lèo này cũng về nhà ._.
 Truyện Mìn Lèo #14
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.