Truyện Mìn Lèo #15

 Truyện Mìn Lèo #15

Có một người bạn thân thật tuyệt vời đúng không? :)
 Truyện Mìn Lèo #15
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.