Truyện Mìn Lèo #16

 Truyện Mìn Lèo #16

Con mèo đáng yêu và lắm trò, bất ngờ ở khúc cuối. :v
 Truyện Mìn Lèo #16
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.