Truyện Mìn Lèo #17

 Truyện Mìn Lèo #17

Con Mìn Lèo này nó không thích ăn thực vật ._.
 Truyện Mìn Lèo #17
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.