Truyện Mìn Lèo #18

 Truyện Mìn Lèo #18

Khi Mìn Lèo đi ngược lại quy luật của tạo hoá: Tập bay!
 Truyện Mìn Lèo #18
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.