Truyện Mìn Lèo #20

 Truyện Mìn Lèo #20

Con Mìn đôi khi cũng nhân đạo phết. :v
 Truyện Mìn Lèo #20
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.