Truyện Mìn Lèo #4

 Truyện Mìn Lèo #4

Con Mìn này chắc nó ăn được cả thế giới luôn quá. :))
 Truyện Mìn Lèo #4
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.