Truyện Mìn Lèo #5

 Truyện Mìn Lèo #5

Con mèo duy nhất trên thế giới có tới 6 cái chân...
 Truyện Mìn Lèo #5
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.