Truyện Mìn Lèo #9

 Truyện Mìn Lèo #9

Đây là con pikachu-minleo nhé. :))
 Truyện Mìn Lèo #9
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.