Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 30: Con giỏi cha tài

 Ba cha con (bộ mới) phần 30: Con giỏi cha tài

Con hơn cha là nhà có phúc, còn cha mà hơn con thì nhà có lộc to...
 Ba cha con (bộ mới) phần 30: Con giỏi cha tài
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.