Ba cha con (bộ mới) phần 34: Xiên que may mắn

 Ba cha con (bộ mới) phần 34: Xiên que may mắn

Tôi không nghĩ đây là một trò đùa. :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 34: Xiên que may mắn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.