Ba cha con (bộ mới) phần 37: Xem TV 3D

 Ba cha con (bộ mới) phần 37: Xem TV 3D

Xem TV cũng phải có nghệ thuật đàng hoàng, nếu không sẽ rất nhàm chán. :))
 Ba cha con (bộ mới) phần 37: Xem TV 3D
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.