Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 41: Ngắm gái

 Bựa nương (bộ mới) phần 40: Xin tiền bố mẹ

Ngắm gái là một nghệ thuật và người ngắm gái chính là một nghệ sỹ. :3
 Bựa nương (bộ mới) phần 40: Xin tiền bố mẹ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.