Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 42: Nàng tiên giáng trần

 Bựa nương (bộ mới) phần 42: Nàng tiên giáng trần

Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời, nên tiên chưa về đâu... (nhạc phẩm Huyền Thoại Một Chiều Mưa - Nguyễn Vũ).
 Bựa nương (bộ mới) phần 42: Nàng tiên giáng trần
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.