Bựa nương (bộ mới) phần 44: Tuyệt chiêu của ngón tay

 Bựa nương (bộ mới) phần 44: Tuyệt chiêu của ngón tay

Tuyệt chiêu này liệu có bị thất truyền không?
 Bựa nương (bộ mới) phần 44: Tuyệt chiêu của ngón tay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.