Bựa nương (bộ mới) phần 47: Nửa người nửa cá

 Bựa nương (bộ mới) phần 47: Nửa người nửa cá

Chắc công chúa phải học lại môn sinh học quá, chứ kiến thức về loài cá có vẻ lụi tàn cmnr. :))
 Bựa nương (bộ mới) phần 47: Nửa người nửa cá
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.