Bựa nương (bộ mới) phần 48: Đối diện nỗi sợ

 Bựa nương (bộ mới) phần 48: Đối diện nỗi sợ

Cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi là đối diện với nó!
 Bựa nương (bộ mới) phần 48: Đối diện nỗi sợ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.