Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 221: Kiểm tra sò lông

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 221: Kiểm tra sò lông
Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 221: Kiểm tra sò lông
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.