Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 223: Mẹ và con gái

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 223: Mẹ và con gái

Một câu chuyện hơi khó hiểu nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn. :)
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 223: Mẹ và con gái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.