Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 224: Dạ hương thần chưởng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 224: Dạ hương thần chưởng

Tuyệt kỹ võ lâm mà không môn phái nào có thể chống đỡ được...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 224: Dạ hương thần chưởng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.