Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 225: Cúp điện

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 225: Cúp điện

Thật ra người thông minh ở xung quanh bạn nhiều lắm, chẳng qua là bạn chưa nhìn ra được đó thôi. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 225: Cúp điện
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.