Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 226: Bắt cua từ xa

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 226: Bắt cua từ xa

Với tuyệt chiêu này mình có thể bắt được rất nhiều cua ghẹ với khoảng cách rất xa. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 226: Bắt cua từ xa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.