Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 229: Super Power

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 229: Super Power

Tăng sức mạnh cho đàn ông cực kỳ đơn giản. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 229: Super Power
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.