Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 230: Điều kỳ diệu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 230: Điều kỳ diệu

Mặt trời không phải là thứ duy nhất thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 230: Điều kỳ diệu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.