Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 232: Cuộc gọi khẩn cấp

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 232: Cuộc gọi khẩn cấp

Có những thứ còn quan trọng hơn cả... QHTD. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 232: Cuộc gọi khẩn cấp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.