Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 233: Thấy gì vẽ nấy

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 233: Thấy gì vẽ nấy

Sống là phải trung thực, không được lừa dối mọi người và kể cả bản thân. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 233: Thấy gì vẽ nấy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.