Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 235: Mùi lạ mà quen

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 235: Mùi lạ mà quen

Cái mùi vị là lạ mà quen quen này chắc chỉ có chị em phụ nữ mới thấu được. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 235: Mùi lạ mà quen
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.