Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 236: Bãi tắm sung sướng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 236: Bãi tắm sung sướng

Bãi tắm mà mọi cô gái đều mong muốn đến đây tắm một lần trong đời. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 236: Bãi tắm sung sướng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.