Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 238: Chiếc thuyền không ngã

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 238: Chiếc thuyền không ngã

Không cần kỹ năng và luyện tập chèo thuyền, chị em vẫn có thể ung dung ra khơi và đối đầu với sóng to gió lớn.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 238: Chiếc thuyền không ngã
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.