Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 239: Lọ Lem - chuyện chưa kể

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 239: Lọ Lem - chuyện chưa kể

Mọi người đang tập trung vào Tấm Cám - Chuyện Chưa Kể mà quên mất ở nước ngoài còn có cô bé Lọ Lem còn đáng thương hơn. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 239: Lọ Lem - chuyện chưa kể
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.