Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 240: VĐV nhảy cầu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 240: VĐV nhảy cầu

Một tai nạn nghề nghiệp nhớ đời trong sự nghiệp thi đấu thể thao của cô gái ấy.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 240: VĐV nhảy cầu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.