Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 241: Cái chạm xao xuyến

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 241: Cái chạm xao xuyến

Đôi khi một chạm nhẹ thôi cũng làm ai đó xao xuyến trong khoảnh khắc vì ngại ngùng...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 241: Cái chạm xao xuyến
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.