Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 243: Dấu vết kẻ hấp diêm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 243: Dấu vết kẻ hấp diêm

Chạy trời không thoát khỏi nước. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 243: Dấu vết kẻ hấp diêm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.