Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 244: Viên cai ngục

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 244: Viên cai ngục

Sống giữa môi trường toàn những phạm nhân nguy hiểm và khô khan, người cai ngục phải làm gì? :3
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 244: Viên cai ngục
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.