Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 245: Cánh đồng lúa chín

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 245: Cánh đồng lúa chín

Cảnh đẹp nên thơ, con người thì lãng mạn, tình yêu thì đi quá giới hạn...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 245: Cánh đồng lúa chín
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.